Přeskočit na obsah

EFT terapie

EFT terapie Vám pomůže uvolnit stres a podpoří celkovou relaxaci.  Pomůže Vám zbavit se bolestivých, nepříjemných a „negativních“ emocí, jako jsou úzkost, smutek, hněv, vina, frustrace atd. Zlepší také některé typy fyzického nepohodlí. Zbaví Vás fobií a jiných strachů, včetně obav z léčby. Podporujte lepší spánek a spánkové návyky.  EFT Vám také pomůže zvýšit sebeúctu, jasné myšlení, a také Vám přinese pozitivní pocity a pocit většího klidu.   

eft tapování
eft tapování

Výhody EFT terapie

Je bezbolestná, zároveň dostupná a snadno proveditelná.
Zároveň je méně časově náročná než jiné typy terapií. Tato terapie může být přínosem také pro osoby s 
Úzkostí / Depresí / Stresem / Chronickou bolestí / Problémy s hubnutím  

eft tapování

Co je EFT Terapie ?

Lidé vždy hledají lepší způsoby, jak zmírnit stres . Léky mohou fungovat, ale mají vedlejší účinky . Mnoho lidí hledá alternativní řešení, jedním z nich je Metoda emoční svobody. V originálním znění Emotional Freedom Techniques a klienti mi říkají, že tato jednoduchá technika jim pomáhá cítit se rychle lépe.

eft tapování
eft tapování

Emoční terapie a její vývoj

Koncem minulého století vzniklo v USA odvětví psychologie, které pod označením energetická psychologie, meridiánová terapie nebo poklepová akupresura získává velkou pozornost nejen v USA, v Anglii, v německy mluvících zemích, ale i u nás.
EFT ( Emocional Freedom Techniques ) je jedním z jejích nejrozšířenějších zástupců. Vychází z „Thought Field Therapy“, kterou v 80. letech minulého století založil americký psycholod Dr. RogerJ. Callahan. Callahan založil nové odvětví psychologie tím, že propojil práci s meridiány s prvky hypnoterapie, NLP, kineziologie a jiných nově se rozvíjejících metod.Přednosti této emoční terapie jsou ve srovnání s jinými metodami v její jednoduchosti, účinnosti, široké škále použití, a to nejenom u lidí, kteří tuto metodu používají. Nesobecké práci jejího zakladatele, anglického inženýra Garyho Craiga ( který tuto metodu nadále rozvíjí,modifikuje a zlepšuje ), vděčíme za to, že se tato metoda stává dostupnou každému.

eft tapování

Podstata energetické psychologie

Všichni živočichové mají kromě fyzického těla také energetické tělo, které zviditelňují např. lékařské metody EEG vyšetření a EKG vyšetření. Také přenos vzruchu uvnitř našeho nervového systému spočívá v jeho dalším přesměrování elektrickými impulzy ( akční a klidové potencionály ). Bez nich bychom nedokázali vidět, cítit, pohybovat se – žít. 

Energetické dráhy – meridiány, kterými proudí univerzální životní energie ( čchi ), znají Číňané už přes 5000 let. Vědění o komplexním systému meridiánů je základem východní medicíny a moderní akupunktury, akupresury a mnohých jiných léčebných metod.
Základem energetické psychologie je poznatek, že příčinou všech negativních emocí je trhlina ( přerušení toku energie ) v energetickém systému našeho těla. Energetické stanovisko vychází z toho, že tuto poruchu způsobí vzpomínka na nepříjemný až traumatický zážitek. Když se podaří odstranit mezikrok ( poruchu v energetickém systému ), nemůže vzniknout negativní emoce. 

eft tapování