Přeskočit na obsah

METODA EMOČNÍ SVOBODY

EFT terapie

Je bezbolestná

Je dostupná

Je snadno proveditelná

Je méně časově náročná než jiné typy terapií

Tato terapie je  přínosem  pro osoby 

které trpí 

Úzkostí / Depresí / Stresem 

 Chronickou bolestí 

Problémy s hubnutím

Výhody emoční terapie

“ EFT terapie Vám pomůže uvolnit stres a podpoří celkovou relaxaci. Pomůže Vám zbavit se bolestivých, nepříjemných a „negativních“ emocí, jako jsou úzkost, smutek, hněv, vina, frustrace atd. Zlepší také některé typy fyzického nepohodlí. “
eft terapie
Zbaví Vás negativních emocí
“Zbaví Vás fobií a jiných strachů, včetně obav z léčby. Podporujte lepší spánek a spánkové návyky. EFT Vám také pomůže zvýšit sebeúctu, jasné myšlení, a také Vám přinese pozitivní pocity a pocit většího klidu. “
eft jandova
Zvýší Vám Sebeúctu

EFT Terapie

Emoční terapie EFT, známá také jako poklepávání nebo tapování, má kořeny v 70. letech 20. století, kdy několik lékařů začalo stimulovat akupresurní body, aby pomohli svým pacientům vypořádat se se stresem, strachem a fobií.

Jedna z těchto emočních terapií, patentovaná Dr. Rogerem Callahanem, se nazývá Metodou emoční svobody. Později Gary Craig tento proces zjednodušil a zpřístupnil jej veřejnosti pod názvem EFT.

Metoda emoční terapie

“ Čerpá ze starověké čínské praxe akupunktury , dle které,  se energie těla pohybuje po specifických drahách.  Na rozdíl od akupunktury, kde se stimulace se provádí zapichováním velmi tenkých jehel (akupunktura) nebo tlakem ( akupresura ),  při provádění EFT stimulujeme tyto body poklepáváním.
Zbaví Vás negativních emocí
“ Proto se této metodě, také říká apukuntura bez jehel. Všechny tyto metody jako EFT, jóga , masáže, tai chi a akupunktura spoléhají na spojení těla a mysli a praxe ukazuje, že tyto techniky mohou zmírnit stres, depresi, úzkost a další psychologické poruchy. “
Zvýší Vám Sebeúctu

Kdy Vám EFT může pomoci ?

Emoční terapie se využívá v těchto oblastech:
– fobie, traumatické vzpomínky, strachy v různých situacích,
– zmírnění bolestí ( hlava, migréna, klouby,, artritida..),
– chronické tělesné problémy a nemoci, alergie,
– závislosti, problémy s váhou,
– deprese, zármutek, smutek, žal, pocity viny,
– problémy v komunikaci a ve vztazích,
– poruchy spánku, noční děsy,
– zatěžující vzpomínky, nízké sebevědomí, opakující se vtíravé myšlenky,
– nutkavé chování, vztek a psychomotorický neklid,
– zlepšení špičkových výkonů,,
– blokády v učení a podobně

Jak probíhá emoční terapie

“ Požádám Vás, abyste se podělili o to, jaké problémy jsou pro vás obtížné, a zároveň vám vysvětlím, jak bude EFT použito k řešení těchto problémů. Nejprve budete uvedeni do relaxační praxe, kterou se pak můžete naučit a dělat sami.
Zbaví Vás strachu
“ Následně začneme poklepávat na akupunkturní body kolem vašeho obličeje a horní části těla a rukou, zatímco oba budeme diskutovat o Vašich obtížích. To obvykle vede k rychlé změně ve způsobu prožívání obtíží a objevuje se více klidu a nové způsoby myšlení.
Zvýší Vám sebevědomí

Supertronic – EAV – energetická diagnostika