Přeskočit na obsah

Cena EFT Terapie

Cena EFT Terapie

Cena EFT Terapie

Dospělí

Děti od 5 do 15 let

1 hodina (60min.)

800,- Kč

500,- Kč

1,5 hodina (90min.)

1100,- Kč

500,- Kč

2 hodiny (120min.)

1400,- Kč

800,- Kč

Cena EFT Terapie

Dospělí

Děti od 5 do 15 let

1 hodina (60min.)

800,- Kč

500,- Kč

1,5 hodina (90min.)

1100,- Kč

500,- Kč

2 hodiny (120min.)

1400,- Kč

800,- Kč


Kontaktujte nás

Emocional Freedom Techniques

Koncem minulého století vzniklo v USA odvětví psychologie, které pod označením energetická psychologie, meridiánová terapie nebo poklepová akupresura získalo velkou pozornost nejen v USA, v Anglii, v německy mluvících zemích, ale i u nás. EFT ( Emocional Freedom Techniques ) je jedním z jejích nejrozšířenějších zástupců. Vzhledem k tomu, že tato terapie je méně časově náročná, je zároveň i cena EFT terapie dostupnější než jiné terapie.

Emoční terapie EFT

Je bezbolestná, zároveň dostupná a snadno proveditelná.
Zároveň je méně časově náročná než jiné typy terapií. Tato terapie může být přínosem také pro osoby s
Úzkostí / Depresí / Stresem / Chronickou bolestí / Problémy s hubnutím

Metoda emoční svobody

Pomůže Vám uvolnit stres a podpoří celkovou relaxaci. Pomůže Vám zbavit se bolestivých, nepříjemných a „negativních“ emocí, jako jsou úzkost, smutek, hněv, vina, frustrace atd. Zlepší také některé typy fyzického nepohodlí. Zbaví Vás fobií a jiných strachů, včetně obav z léčby. Podporujte lepší spánek a spánkové návyky. EFT Vám také pomůže zvýšit sebeúctu, jasné myšlení, a také Vám přinese pozitivní pocity a pocit většího klidu.

EFT terapie se využívá v těchto oblastech:

– fobie, traumatické vzpomínky, strachy v různých situacích,
– zmírnění bolestí ( hlava, migréna, klouby,, artritida..),
– chronické tělesné problémy a nemoci, alergie,
– závislosti, problémy s váhou,
– deprese, zármutek, smutek, žal, pocity viny,
– problémy v komunikaci a ve vztazích,
– poruchy spánku, noční děsy,
– zatěžující vzpomínky, nízké sebevědomí, opakující se vtíravé myšlenky,
– nutkavé chování, vztek a psychomotorický neklid,
– zlepšení špičkových výkonů,,
– blokády v učení a podobně


Supertronic – EAV – energetická diagnostika