Přeskočit na obsah

Podstata Emoční terapie EFT

Všichni živočichové mají kromě fyzického těla také energetické tělo, které zviditelňují např. lékařské metody EEG vyšetření a EKG vyšetření. Také přenos vzruchu uvnitř našeho nervového systému spočívá v jeho dalším přesměrování elektrickými impulzy ( akční a klidové potencionály ). Bez nich bychom nedokázali vidět, cítit, pohybovat se – žít. 

Energetické dráhy – meridiány, kterými proudí univerzální životní energie ( čchi ), znají Číňané už přes 5000 let. Vědění o komplexním systému meridiánů je základem východní medicíny a moderní akupunktury, akupresury a mnohých jiných léčebných metod.
Základem energetické psychologie je poznatek, že příčinou všech negativních emocí je trhlina ( přerušení toku energie ) v energetickém systému našeho těla. Energetické stanovisko vychází z toho, že tuto poruchu způsobí vzpomínka na nepříjemný až traumatický zážitek. Když se podaří odstranit mezikrok ( poruchu v energetickém systému ), nemůže vzniknout negativní emoce. 

eft

EFT – emoční terapie

EFT metoda emoční terapie čerpá ze starověké čínské praxe akupunktury , která učí, že energie těla se pohybuje po specifických drahách a také se nazývá akupunktúrou bez jehel. Některé body na těchto drahách jsou stimulovány ke zlepšení toku energie. Stimulace se provádí zapichováním velmi tenkých jehel (akupunktura) nebo tlakem ( akupresura ). Metody jako jóga , masáže, tai chi a akupunktura spoléhají na spojení těla a mysli a praxe ukazuje, že tyto techniky mohou zmírnit stres, depresi, úzkost a další psychologické poruchy. EFT terapie spadá do kategorie terapií zaměřených na tělo.

Možnosti využití EFT

K nastolení energetické rovnováhy lze využít aktivace vybraných bodů na 14 meridiánových drahách v daném postupu. Proto není třeba zjišťovat, které meridiány je třeba ošetřit a které ne. Tato metoda nemusí vyřešit každý problém u každého. V terapeutické praxi lze dosáhnout až 80% ( v kombinaci s dalšími metodami i maximální ) úspěšnosti i v obtížných případech jako jsou posttraumatické zátěže, fobie, znásilnění či zneužívání a žal.

EFT Jandová
eft

Emoční terapie a její vývoj

Koncem minulého století vzniklo v USA odvětví psychologie, které pod označením energetická psychologie, meridiánová terapie nebo poklepová akupresura získává velkou pozornost nejen v USA, v Anglii, v německy mluvících zemích, ale i u nás.
EFT ( Emocional Freedom Techniques ) je jedním z jejích nejrozšířenějších zástupců. Vychází z „Thought Field Therapy“, kterou v 80. letech minulého století založil americký psycholod Dr. RogerJ. Callahan. Callahan založil nové odvětví psychologie tím, že propojil práci s meridiány s prvky hypnoterapie, NLP, kineziologie a jiných nově se rozvíjejících metod.Přednosti této emoční terapie jsou ve srovnání s jinými metodami v její jednoduchosti, účinnosti, široké škále použití, a to nejenom u lidí, kteří tuto metodu používají. Nesobecké práci jejího zakladatele, anglického inženýra Garyho Craiga ( který tuto metodu nadále rozvíjí,modifikuje a zlepšuje ), vděčíme za to, že se tato metoda stává dostupnou každému.

Jak probíhá emoční terapie

Požádám Vás, abyste se podělili o to, jaké problémy jsou pro vás obtížné, a zároveň vám vysvětlím, jak bude EFT použito k řešení těchto problémů. Nejprve budete uvedeni do relaxační praxe, kterou se pak můžete naučit a dělat sami. Následně začneme poklepávat na akupunkturní body kolem vašeho obličeje a horní části těla a rukou, zatímco oba budeme diskutovat o Vašich obtížích. To obvykle vede k rychlé změně ve způsobu prožívání obtíží a objevuje se více klidu a nové způsoby myšlení.

eft tapování

Kontaktujte nás


Supertronic – EAV – energetická diagnostika