Přeskočit na obsah

Emoční terapie EFT

Emoční terapie EFT, známá také jako poklepávání / tapování a má kořeny v 70. letech 20. století, kdy několik lékařů začalo stimulovat akupresurní body, aby pomohli svým pacientům vypořádat se se stresem, strachem a fobií. 

Jedna z těchto emočních terapií, patentovaná Dr. Rogerem Callahanem, se nazývá Metodou emoční svobody. Později Gary Craig tento proces zjednodušil a zpřístupnil jej veřejnosti pod názvem EFT.

EFT - emoční terapie

EFT metoda emoční terapie čerpá ze starověké čínské praxe akupunktury , která učí, že energie těla se pohybuje po specifických drahách a také se nazývá akupunktúrou bez jehel. Některé body na těchto drahách jsou stimulovány ke zlepšení toku energie. Stimulace se provádí zapichováním velmi tenkých jehel (akupunktura) nebo tlakem ( akupresura ). Metody jako jóga , masáže, tai chi a akupunktura spoléhají na spojení těla a mysli a praxe ukazuje, že tyto techniky mohou zmírnit stres, depresi, úzkost a další psychologické poruchy. EFT terapie spadá do kategorie terapií zaměřených na tělo.

emoční terapie

Možnosti využití EFT

K nastolení energetické rovnováhy lze využít aktivace vybraných bodů na 14 meridiánových drahách v daném postupu. Proto není třeba zjišťovat, které meridiány je třeba ošetřit a které ne. Tato metoda nemusí vyřešit každý problém u každého. V terapeutické praxi lze dosáhnout až 80% ( v kombinaci s dalšími metodami i maximální ) úspěšnosti i v obtížných případech jako jsou posttraumatické zátěže, fobie, znásilnění či zneužívání a žal.

EFT Jandová
eft

Emoční terapie se využívá v těchto oblastech:

– fobie, traumatické vzpomínky, strachy v různých situacích,
– zmírnění bolestí ( hlava, migréna, klouby,, artritida..),
– chronické tělesné problémy a nemoci, alergie,
– závislosti, problémy s váhou,
– deprese, zármutek, smutek, žal, pocity viny,
– problémy v komunikaci a ve vztazích,
– poruchy spánku, noční děsy,
– zatěžující vzpomínky, nízké sebevědomí, opakující se vtíravé myšlenky,
– nutkavé chování, vztek a psychomotorický neklid,
– zlepšení špičkových výkonů,,
– blokády v učení a podobně

Jak probíhá emoční terapie

Požádám Vás, abyste se podělili o to, jaké problémy jsou pro vás obtížné, a zároveň vám vysvětlím, jak bude EFT použito k řešení těchto problémů. Nejprve budete uvedeni do relaxační praxe, kterou se pak můžete naučit a dělat sami. Následně začneme poklepávat na akupunkturní body kolem vašeho obličeje a horní části těla a rukou, zatímco oba budeme diskutovat o Vašich obtížích. To obvykle vede k rychlé změně ve způsobu prožívání obtíží a objevuje se více klidu a nové způsoby myšlení.

eft tapování